yhkn.net
当前位置:首页 >> 3599算24点怎么算式 >>

3599算24点怎么算式

3-9)*(5-9)=24(3-9)*(5-9)=245/3*9+9=24(5/3)*9+9=245/(3/9)+9=245/3*9+9=24(5/3)*9+9=245/(3/9)+9=24(5-9)*(3-9)=245*9/3+9=24(5*9)/3+9=245*(9/3)+9=24(5-9)*(3-9)=245*9/3+9=24(5*9)/3+9=245*(9/3)+9=249/3*5+9=24(9/3)*5+9=249/(3/5)+9=24

解法如下:(1)(9-3)*(9-5)=24 (2)(9-5)*(9-3)=24 (3)9÷3*5+9=24 (4)5*9÷3+9=24 (5)5*(9÷3)+9=24 (6)9+9÷3*5=24 (7)9+5*9÷3=24 (8)9+5*(9÷3)=24

1: 9 + 9 ÷ 3 * 52: 9 + (9 ÷ 3) * 53: 9 + (9 ÷ 3 * 5)4: 9 + ((9 ÷ 3) * 5)5: 9 + (9 ÷ (3 ÷ 5))6: 9 + 9 ÷(3 ÷ 5)7: 9 + 9 * 5 ÷ 38: 9 + (9 * 5) ÷ 39: 9 + (9 * 5 ÷ 3)10: 9 + ((9 * 5) ÷ 3)11: 9 + (9 * (5 ÷ 3))12: 9 + 9 *(5 ÷ 3)13: (9 - 3) * (9 - 5)14: 9 ÷ 3 * 5 + 915: (9 ÷ 3) * 5

5/3x9+9=24,望采纳哦,谢谢

总式:(7+1)*(6-3)=24 分式:1)7+1=82)6-3=33)8*3=24

2,6,8,8算24点:(8-8÷2)*6=(8-4)*6=242+6+8+8=24

(1+4)*510=24 再看看别人怎么说的.

没太看懂你的问题.是往中间加符号吗? 那以我的理解是这样的: 根号4+根号4+10+10=2+2+10+10=24 或者: 根号4*根号4+10+10=2*2+10+10=24 【也是同一个意思

1、(9+9)*1+62、(9+6)*1+93、(9+9+6)*14、(9-6)*(9-1)5、9*1+9+66、6*1+9+9

这个算不出来的 2566 (2*5-6)*6=24

jingxinwu.net | ddng.net | mqpf.net | ppcq.net | dzrs.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com