yhkn.net
当前位置:首页 >> 3499算24点三种方法 >>

3499算24点三种方法

4*9-3-9=24

解:方法如下:(1+2)*(3+5)=24(1+2+5)*3=24(2+3)*5-1=24

4*9-3+9=244*9-3-9=249+9÷3÷4=249+[9-4*3]=249-[3*4-9]=24[9-9÷3]*4=24[9+9÷3]*4=244÷[3÷9+9]=24

(9-4)x3+9=24请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!谢谢管理员推荐采纳!!朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,如果没有明白,请追问.谢谢.

(|-0.5*2|+3)*|-6|=24

3、4、6、10 3*6+10-4=243*(4-6+10)=24 10*6÷3+4=243、5、7、13(5*13+7)÷3=24想不出来了

2+6+8+8=248*(6-2)-8=24(8-8÷2)*6=24

88810 10-8*8+8=24 9567 7-5*9+6=24 7338 3*3+7+8=24 3499 9-4*3+9=24 7227无解

4*7-3-1 3*7+4-1 (3+1)*7-4 9+4+5+6 算不出来了

( 9 * 3 ) - ( 7 - 4 ) = 24( 3 * 9 ) - ( 7 - 4 ) = 24( ( 9 * 3 ) - 7 ) + 4 = 24( ( 7 - 4 ) * 9 ) - 3 = 24( 9 - 7 ) * ( 3 * 4 ) = 24( ( 3 * 9 ) + 4 ) - 7 = 24( ( 7 + 4 ) * 3 ) - 9 = 24( 4 - 7 ) + ( 9 * 3 ) = 24

zxqt.net | gyzld.cn | qwrx.net | gtbt.net | ntjm.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com