yhkn.net
当前位置:首页 >> 五年级列式计算100道 >>

五年级列式计算100道

101.4

2769 ÷1568 ÷980=1.64576 ÷520=8.81440 ÷240=63072 ÷960=3.2272 ÷680=0.43040 4.268*1.7 57*5.780 浏览12942017-02-22小学五年级数学列式计算题100道.1、比27

你好,这是口算题1) 125*0.8= 2) 0.125*8= 3)0.56÷8= 4)0.3*7=5) 8.36+0.75= 6) 3.2* 7*0.08= 34) 0.36÷1.8= 35)8.4÷2.1= 36)3.2÷100=37) 3.16*2= 38) 6.3*0.1= 39)90÷3=

45+15*6= 135 2、250÷5*8=400 3、6*5÷2*4=60 4、30*3+8=98 5、400÷4+20*5= 200 6、10+12÷3+20=34 7、(80÷20+80)÷4=21 8、70+(100-10*5)=120 9、360÷40= 9 10、40*20= 800 11、80-25= 55 12、70+45=115 13、90*2= 180 14、16*

30.8÷[14-(9.85+1.07)] [60-(9.5+28.9)]÷0.18 2.881÷0.43-0.24*3.5 20*[(2.44-1.8)÷0.4+0 0.4*0.7*0.25 0.75*102 100-56.23 0.78+5.436+1 4.07*0.86+9.12.5 脱式计算(能简

5*8= 3.6*0.4= 39.68*0= 47.6*1= 4÷0.5= 12÷0.06= 12÷1.2= 3÷30= 0.15*7= 3.2*6+3.2*4= 2.5*4*0.36=0.2+0.8*0.5= 6.03*1000= 10*0.6= 6.45*0.01= 0.1*0.1= 0.24*0.5= 5.4+3.6= 1.25-0.25=10.2*4.5= 2.5*6= 9*0.25= 0.125*4=1.25*8*0.5= 16*0.

0.86*7 2.14*62 0.375*12 1.8*395 0.45*108 1.056*25 1.8*23 0.37*0.4 1.06*25 7*0.86 0.6*0.39128/0.4= 78/0.6= 9.6/3.2= 65/0.05= 54/0.12= 32/0.4= 36/0.18= 42/0.003= 78/0.06= 45/0.005= 81/0.03= 7.2/0.002= 1000/1.25= 10/2.5= 120/0.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com