yhkn.net
当前位置:首页 >> 文的组词有哪些词语 >>

文的组词有哪些词语

一般情况下很多词语都可以用作人名,如:文来、文琪、文悦、文熙.文组词:文化 文明 文雅 文章 文采 文轩 文静 文学 文才 文身 文献 文翰 文思 文理 文字自 文艺 文物 文昌 文笔 文牍 文辞2113 文豪 文心 文华 文书 文梓 文武 文苑 文彩 文凭 文德 文义 文件 文人 文风 文澜 文杏5261 文墨 文体 文茵 文质 文饰 文君 文瑶 文本 文锦 文定 文脉 文瑞 文法 文具 文案4102 文藻 文言 文犀 文昭 文气 文彦 文宗 文衡 文漪 文绮 文坛 文宣 文致 文星 文弱 文曜 文儒 文祖 文杰 文魁 文兽 文柏 文绣 文光 文巧 文竹 文治1653 文成

语文、 作文、 文本、 课文、 文化、 文坛、 文件、 文字、 缀文、 碑文、 榜文、 人文、 杂文、 文身、 檄文、 文辞、 注文、 韵文、 下文、 具文、 文稿、 文竹、 序文、 呈文、

古文,文件,文雅,文化,语文,文子,文本,文章,文具,文静,文科,文间,文艺,文文,文员,文明,彩文,文山,文件夹,文首,文青,文电台,文力,

百代文宗 班马文章 半文半白 半文不白 被发文身 表面文章 秉文兼武 秉文经武 博文约礼 不立文字 不名一文 不文不武 不直一文 才兼文武 出文入武 粗通文墨 大块文章 大有文章 大做文章 单文孤证 道德文章 地下修文 典章文物 雕文刻镂 雕文织采

文艺,文武,文理,文章,文坛,文献,文教,文才,文本,文档,文革,文莱,文雅,文苑,文选,文摘,文胸,文件,文体,文凭,文饰,文具,文明,文中,文史,文思,文治,文学,文法,文字,文宗,文官,文风,文书,文联,文娱,作文,英文,中文,俄文,文库,语文,论文,散文,文化,文采,文职,日文,梵文,文科,文盲,文物,天文,水文,文火,文静,文笔,图文,文辞,文稿,文豪,文房,斯文,藏文,温文尔雅,斯文扫地,……

带有“文”字的词语有:腾文、鹤文、饿文、蟹文、文明、文静、文秀、文雅、天文、文物上述词语的解释:1. 腾文【 téng wén】:呈现文采.2. 鹤文【 hè wén】:见“ 鹤纹 ”.3. 饿文【è wén】:见“ 饿纹 ”.4. 蟹文【xiè wén】:见“ 蟹

文化 wén huà文明 wén míng文章 wén zhāng文轩 wén xuān文雅 wén yǎ文采 wén cǎi文学 wén xué文静 wén jìng文字 wén zì文身 wén shēn文献 wén xiàn文才 wén cái文翰 wén hàn文物 wén wù文昌 wén chāng文艺 wén yì文思 wén sī文理 wén lǐ文笔 wén bǐ文心 wén xīn文华 wén huá文辞 wén cí文梓 wén zǐ文彩 wén cǎi文书 wén shū文牍 wén dú文豪 wén háo文德 wén dé文苑 wén yuàn文武 wén wǔ

字画、写字、练字、生字、汉字、字体、识字、文字、题字、字帖、字汇、铸字、吐字、字据、单字、字幕、炼字、别字、字典、如字、脏字、咬字、字库、衬字、字眼、字书、实字、拆字、打字、字节、刺字、盲字、字母、杂字、待字、字符、签字、活字、

人文 rén wén斯文 sī wén正文 zhèng wén中文 zhōng wén檄文 xí wén古文 gǔ wén梵文 fàn wén骈文 pián wén属文 zhǔ wén语文 yǔ wén鸿文 hóng wén博文 bó wén散文 sǎn wén铭文 míng wén篆文 zhuàn wén行文 xíng wén具文 jù wén籀文 zhòu wén衍文 yǎn wén序文 xù wén

文不加点、文房四宝、咬文嚼字、温文尔雅、文质彬彬、文过饰非、繁文缛节、舞文弄墨、文人相轻、文以载道、一文不名、文韬武略、文山会海、文武双全、望文生义、文人墨客、温文儒雅、一文不值、一纸空文、深文周纳、文恬武嬉、文从字顺、文治武功、奇文共赏、斯文扫地、允文允武、铺采文、身无分文、文武之道、文如其人~~~~~~

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com