yhkn.net
当前位置:首页 >> 山组词成语有哪些 >>

山组词成语有哪些

山组词有哪些 :山道、 山洞、 深山、 火山、 山羊、 山水、 雪山、 上山、 山腰、 山冈、 山谷、 山川、 山岭、 山沟、 山洼、 山坡、 山路、 山猫、 山脉、 封山、 山涧、 山崖、 山寨、 山坳、 山巅、 山楂、 山魈、 山势、 山岳、 山麓

山的组词 :山道、山洞、深山、火山、雪山、山水、山羊、上山、 山腰、山冈、山岭、山谷、山沟、山猫、山路、山坡、 山川、山洼、山脉、封山、山崖、山寨、山涧、山坳、 山巅、山楂、山魈、山麓、鳌山、山势、山岳、山脊、 山药、山林、苍山、开山、隔山、山系、山轿、登山.

愚公移山、 高山流水、 江山如画、 空谷幽兰、 一丘之貉、 草木皆兵、 回光返照、 水漫金山、 虚怀若谷、 龙飞凤舞、 筚路蓝缕、 三山五岳、 山雨欲来风满楼、 高山仰止、 巫山云雨、 中流砥柱、 人山人海、 钟灵毓秀、 巴山夜雨、 青山不老

1、 层峦叠嶂 【拼音】: céng luán dié zhàng 【解释】: 层峦:山连着山;迭障:许多高险的象屏障一样的山.形容山峰多而险峻.【出处】: 宋陆九渊《与王谦仲书》:“方丈檐间,层峦叠嶂,奔腾飞动,近者数十里,远者数百里,争奇竞

峰峦叠嶂,怪石嶙峋,千峰万仞,连绵起伏,崇山峻岭,千山万壑,山清水秀,悬崖峭壁,危峰兀立,拔地而起,直冲云霄 山包海容、山崩川竭、山崩地坼、山崩地裂、山崩地塌 山崩地陷、山崩海啸、山崩水竭、山崩钟应、山长水阔 山长水远

山麓 shān lù 山岚 shān lán 山峦 shān luán 山涧 shān jiàn 山冈 shān gāng 山坳 shān ào 山川 shān chuān 山岗 shān gāng 山巅 shān diān 山阿 shān ē 山寨 shān zhài 山水 shān shuǐ 关山 guān shān 华山 huà shān 泰山 tài shān 青山 qīng shān 南山 nán shān 江山 jiāng shān

千山万水~

形容山的成语 :崇山峻岭、江山如画、山清水秀、高耸入云、湖光山色、大好河山、千山万水、山高水长、青山绿水

青山绿水、华山、黄山、开山、山石 山东、山西、山脉、山岳、山巅、山峰、山麓、山岚、山峦、山崖、山坳、山岗、山坡、 山顶、山谷、山腰、山麓、山黛、山丘、山洞、山河、山川、山水

山包海容、山崩川竭、山崩地坼、山崩地裂、山崩地塌 山崩地陷、山崩海啸、山崩水竭、山崩钟应、山长水阔 山长水远、山川米聚、山肤水豢、山复整妆、山高皇帝远 山高水长、山高水低、山高水险、山公倒载、山光水色 山寒水冷、山河表里

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com