yhkn.net
当前位置:首页 >> 计算:tAn50°+Cot20°1?Cot40°tAn70° >>

计算:tAn50°+Cot20°1?Cot40°tAn70°

∵tan(-50°)=tan(20°-70°)=tan20°?tan70°1+tan20°tan70°∴tan20°-tan70°=tan(-50°)(1+tan20°tan70°)∵tan(-50°)=-tan50°,tan20°tan70°=tan20°cot20°=1∴tan20°-tan70°=-2tan50°,因此可得tan20°+2tan50°-tan70°=(tan20°-tan70°)+2tan50...

tan10*tan80=sin10*sin80/(cos10*cos80)[积化和差公式] =cos(10-80)/cos(10-80)=1 同理tan20*tan70=1;tan40*tan50=1 所以原式=1 -------------------------- tan10°·tan80°=1 tan20°·tan70°=1 tan40°·tan50°=1 ∴原式=1 ------------------------...

[cos40° sin50°(1 √3tan10°)]/[sin70°√(1 cos40°)]=[cos40° sin50°×(tan60°-tan10°)/tan50°]/sin70°(√2)cos20°=[cos40° (tan60°-tan10°)cos50°]/sin70°(√2)cos20°=[cos40° √3cos50°-tan10°cos50°]/ (√2)cos20°^2=[cos40° √3sin40°-tan10°sin...

tan(70+50)=(tan70+tan50)/(1-tan50tan70)=-√3 所以tan70+tan50=√3tan50tan70-√3 tan70+tan50-tan50tan60tan70 =tan70+tan50-√3tan50tan70 =√3tan50tan70-√3-√3tan50tan70 =-√3

tan(20+50)=(tan20+tan50)/(1-tan20*tan50)

显然可以得到 tan(70+50) =(tan70+tan50)/(1-tan70*tan50) = -tan120= -√3 于是展开得到 tan70+tan50= -√3 +√3 *tan70*tan50 所以解得 tan70+tan50 -√3 *tan70*tan50= -√3

解:tan120°=(tan70°+tan50°)/(1-tan70°tan50°) ∵tan120°=tan(180°-60°)=-tan60°=-√3 ∴-√3=(tan70°+tan50°)/(1-tan70...

tanX*cotX=1 tanX=cot(90-X) 用以上公式就可以得出上式=1 学过的有用的公式不能忘记哦!!

因为:tan70°+tan50°- 3 tan70°tan50° =tan(70°+50°)(1-tan70°tan50°)- 3 tan70°tan50°=- 3 (1-tan70°tan50°)- 3 tan70°tan50°=- 3 + 3 tan70°tan50°- 3 tan70°tan50°=- 3 .故答案为:- 3 .

tan(70+50)=tan120=-√3 tan(70+50)=(tan70+tan50)/(1-tan50tan70)=-√3 tan70+tan50=-√3(1-tan50tan70)=-√3+√3tan50tan70 所以tan70+tan50-√3tan50tan70=-√3

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com