yhkn.net
当前位置:首页 >> 蝴蝶泉古文译文 >>

蝴蝶泉古文译文

蝴蝶泉译文: 向南走二里,经过第二个峡谷的南边,有村庄在大路的右边,名叫波罗村。在它西边的山脚下有蝴蝶泉这样的异景,我听说这事已经很久了,直到现在才得到当地人的指点,于是(我)让仆人挑着担子,先前往三塔寺,(投宿)何巢阿所住宿的...

《蝴蝶泉》作者明代徐霞客,译文如下: 向南两里,过了第二道峡谷的南面,有个村庄正对着大路右边,名叫波罗村,西山脚有蝴蝶泉的奇怪事,我听说很久了,到了这里有当地人指引说在西边,于是让我的仆人挑行李先去三塔寺,去何巢阿歇息的僧舍,而...

原文 南二里,过第二峡之南,有村当大道之右,曰波罗村。其西山麓①有蝴蝶泉之异,余闻之已久,至是得土人西指,乃令仆担先趋三塔寺,投何巢阿②所栖僧舍,而余独从村南西向望山麓而驰。 半里,有流泉淙淙,溯之又西,半里,抵山麓。有树大合抱,...

南二里,过第二峡之南,有村当大道之右,曰波罗村。其西山麓有蝴蝶泉之异,余闻之已久,至是得土人西指,乃令仆担先趋三塔寺,投何巢阿所栖僧舍,而余独从村南西向望山麓而驰。 半里,有流泉淙淙,溯之又西,半里,抵山麓。有树大合抱,倚崖而耸...

第2峡南2里。遇见个农村银。一问,叫波罗村。说望西走就能找到传说中地蝴蝶泉。让家丁先把行李送到何巢啊住的三塔寺,自己从南向北找蝴蝶泉去了。 刚走半里地。看见一小溪。顺流而上又半里。到了。山崖下一棵合抱大树。树根东面清凉的泉水洗刷着...

在云南苍山云弄封神磨山麓有一棵粗大的果树,靠着山崖,高高的直立着,树下有一泓泉水自树的根部向东流出,就好像在t树根梳洗一样,泉水清澈如镜。 泉上的大树,每到农历四月初就开花,开得好像蝴蝶一样,连根须和翅膀都栩栩如生,与活的蝴蝶没...

I think the Butterfly Pool in Dali, Yunnan is very beautiful.

I have been to Butterflie's Spring in Dali, the Cang Mount, the Er Sea, the Yu Stream and the Yimen in summer vacation.

还有的人说因为花和蝴蝶相似而引来蝴蝶,我也不知道谁说的对。

Legendin DaliYunlong apex,there is aButterfly Spring 传说在大理云弄峰下,有一处蝴蝶泉. Every springand early summerwhen theyare notin full bloom,various shapes ofbutterflies comehere. 每到春未夏初繁花满树时,各种形状的蝴蝶飞来这...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com